Použití

Lemix má mnoho způsobů využití v novostavbách i při rekonstrukcích –  od opláštění příček až po kompletní půdní vestavby.

Novostavba

Lemix jako vnitřní stavební deska pro opláštění zdí a příček, obzvláště u dřevostaveb.

Starší stavba / rekonstrukce

Modernizace stávajícího zdiva nalepením nebo našroubováním desek.

Příčky

Jako běžná suchá stavební konstrukce za oboustranného použití desek Lemix.

Stropy a podhledy

Lemix pro navýšení akumulační hmoty při stavbě podkroví a pro zlepšení klima místnosti.

Lemix je ideální pro zakrytí vnitřní izolace

Hliněné materiály mohou absorbovat a uchovávat vlhkost. Jejich plasticita a způsob instalace umožňují s minimálním úsilím vytvořit konstrukci bez dutin. V interiéru je jedna z důležitých otázek, kolik vzniká kondenzátu – velmi důležité je to, jak dobře systém vede teplo. Pokud jsou použity hliněné materiály, nevzniká žádný nebo jen velmi malé množství kondenzátu.

Podklad

Lemix desky se šroubují nebo sponkují k obvykle používaným nosným konstrukcím suché výstavby. Osová vzdálenost podkladové konstrukce musí být pro stěny 31,25cm (tl. 16mm), resp. 62,5 cm (tl. 22mm), pro stropy a nakloněné stěny nesmí překročit 31,25 cm. Pokud je na stěnu zavěšeno topení, kuchyňská linka, nebo jiné těžké zatížení, je nutno dopředu připravit odpovídající nosnou konstrukci.
Doporučujeme nemontovat hliněné desky přímo na nosné konstrukce stavby, ve kterých mohou nastat pohyby. Montáž na přídavnou laťovou konstrukci je lepší.

Řezání a opracování desek

Desky je možno řezat přímočarou nebo okružní pilou, stejně tak i všemi nástroji pro opracování dřeva nebo kamene. Při řežání je nutno počítat se zvýšenou prašností. Prosím používejte respirátor.

Pokládka

Hliněné desky se pokládají vedle sebe s tím, že svislé spáry nesmí být nad sebou. Vždy by měl být dodržen přesah alespoň 25cm. Volné ukončení vodorovné nebo svislé spáry u otvoru ve zdi je zakázáno. Volné spoje desek je v takovém případě nutno po celé délce od poslední latě podložit a sešroubovat pomocí 1 cm silné dřevěné lišty.

Upevnění

Desky se na stěnu upevňují nerezovými nebo antikorozními vruty s talířovou hlavou (např. 5x60mm), vruty s talířovou podložkou, nebo širokými sponkami (např. 25 x 55mm). Na stropy a šikmé stěny se používají pouze vruty podložené talířovými podložkami. Pro montáž pomocí vrutů (spon) je nutno na stěny použít nejméně 9 (15) a na stropy alespoň 15 upevňovacích bodů na jedné desce. To odpovídá cca 12 (20) nebo 20 bodů na m2. Spony nebo šrouby by měly být zarovnány do jedné roviny s povrchem hliněné desky. Vnoření o 1-2mm je přípustné. Ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, jsou zapotřebí korozi odolné montážní materiály, nejlépe nerezové šrouby. Na zdivo mohou být desky nalepeny celoplošně nebo i bodově. Dodatečně se zajišťují šrouby a hmoždinkami.

Povrchová úprava a vyztužení

Nejprve jemnou omítkou vyplníme spáry kolem spojů desek a celý povrch vyrovnáme. Do vrstvy jemné hliněné omítky zapracujeme výztužnou síťku (perlinku). Doporučujeme celoplošnou aplikaci perlinku s velkými oky (8mm), čímž předejdete možnému vzniku trhlin (vždy aplikujte pouze jednu vrstvu výztuže!). Celou plochu Lemix desek pak opatřete 2-3mm silnou vrstvou jemné hliněné omítky svělé nebo probarvené (štuk). Mírným navlhčením podkladu můžete prodloužit dobu zpracovatelnosti omítky. Finální povrch je možno opatřit požadovanou úpravou (strukturování, strouhání, plstění nebo vyhlazení) a vymalováním na požadovanou barvu (hliněnou barvou).

Ukázka montáže a povrchové úpravy – video