Výhody

Lemix velmi dobře chrání před zvuky

V rámci provedených testů byla zjištěna hodnota zvukové izolace ve výši 52dB pro stěnu z dřevěné konstrukce vyplněné 8cm izolací z dřevitých vláken a s oboustranným obložením hliněnými deskami Lemix tloušťky 22mm. Celková tloušťka stěny činila 12,4cm. Srovnatelné sádrokartonové stěny měly v testu horší výsledky. Zděná příčka tloušťky 11,5cm s hustotou 1,0kg/dm3 dosáhla hodnoty zvukové izolace 45dB

 

Propustnost vodní páry, vhodné pro vlhké místnosti a bez plísní

Hlína může poměrně rychle absorbovat a opět uvolňovat vlhkost. Dokáže tak regulovat vlhkost vzduchu v místnosti a přispívat ke zdravému vnitřnímu ovzduší. Studie ukázaly, že nepečené hliněné tvarovky za dva dny pojmuly asi 30-krát více vlhkosti než pálené cihly. Díky tomu můžete udržovat vlhkost v obytné místnosti relativně konstantní – v průměru okolo 50%. Hodnoty kolísají v průběhu celého roku pouze asi o 5%. A to neznamená nic jiného, než mimořádně příjemné a zdravé životní prostředí s minimem prachu. Těm, kteří žijí v takovémto prostředí, se nevysušují sliznice a jsou méně náchylní k nemocem z nachlazení.

Lemix nehoří

Lemix hliněné desky jsou jako stavební materiál zařazeny do třídy A1 – nehořlavé. Z hlediska požární odolnosti splňuje Lemix příčka podmínky pro zařazení do třídy EI45 až EI120 (podle složení a konstrukce příčky).

 

V zimě hřeje, v létě chladí

Hlína je jeden z těžkých stavebních materiálů, a proto je dobrým tepelným akumulátorem. Zvláště výhodná je pro suchou výstavbu, kde je vzhledem k lehké konstrukci a nízké akumulační hmotě tento parametr často nedostatečný – lehká konstrukce nabízí jen malou akumulační hmotu. Zde může Lemix se svou velmi vysokou tepelnou akumulační kapacitou vytvořit jedinečnou atmosféru a pomoci ideálně regulovat vlhkost. Hlína podobně jako masivní nepálené cihly teplo rovnoměrně přijímá a potom opět pomalu vydává. Tak Lemix v zimě uchovává/ukládá teplo a v létě chrání před přehřátím.

Lemix konzervuje dřevo

Hlína má v dlouhodobém horizontu velmi nízký obsah vlhkosti: jen 0,4-6 procent hmotnostních. To také ovlivňuje sousední materiály: Jsou-li dřevo a další organické látky obklopeny hlínou, jsou díky tomu vysušeny a uchovávány v suchu. Plísně a hmyz tam nemají šanci.

Snadné sestavení.

Bez složitých vyrovnávacích vrstev. Bez náchylných přelepů. Zejména ve starších budovách je často zvlněný a nerovnoměrný základ. To ztěžuje práci při „mokrém“ začišťování. S Lemixem je to jinak. Nákladné vyrovnávací vrstvy nejsou nutné. Konstrukce z dřevěných latí neslouží jen k uchycení hliněných desek, ale kompenzuje také nerovnosti podkladu.

 

Lemix desky jsou kompostovatelné a 100% recyklovatelné

Certifikace Natureplus

Natureplus je mezinárodní osvědčení jakosti pro stavební hmoty, které byly vyrobeny s ohledem k životnímu prostředí a nepředstavují žádné ohrožení lidského zdraví. Certifikát Natureplus dosud získalo cca 660 výrobků z celého světa a mezi nimi i hliněné desky Lemix.

Zkoušky pro získání osvědčení Natureplus provádí certifikační institut, ve kterém je každý výrobek během testování detailně prověřován nezávislými experty. Pokud je jejich hodnocení kladné, je certifikace Natureplus udělena.

Hliněné desky jsou pro získání certifikace Natureplus optimálním výrobkem. Jsou to přírodní produkty s vysokou mírou tzv. ekologické udržitelnosti a významně tak přispívají dlouhodobé ochraně životního prostředí. Svou schopností vyrovnávat vlhkost v rámci prostorovému klimatu přispívají k vysoké úrovni kvality bydlení.